Rofa

از آسیاب های آسیاب آفریقای جنوبی استفاده می شود