Rofa

کوره آهک مورد استفاده در تولید کربنات کلسیم در هند