Rofa

در انگلستان از تجهیزات خرد کردن تایر با قیمت استفاده می شود