Rofa

آیا می توان از آسیاب گلوله ای برای پودر کردن زغال سنگ استفاده کرد