Rofa

نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده برای سنگ خرد شده